''Després d’haver fet la cata,
La Havana 5,
assaborint el Dry en dilluns;
ca meva apareix plena de llosques
i objectes femenins.''

6
/8

Després d’haver fet la cata,
La Havana 5,
assaborint el Dry en dilluns;
ca meva apareix plena de llosques
i objectes femenins.

MARCEL PICH
Llodriguera i rodalies, 2011