''Vora el pont glaçat
entre dues ribes
m'acull el teu coll.

Amb claro de neu 
et veig de bell nou
el negre de l'ull.''

>
Pont d'aigua
2
/2
Pont d'aigua

Tens els ulls vius, nets,
d'un blau pensarós,
tebi, sublunar.

Vora el pont glaçat
entre dues ribes
m'acull el teu coll.

Amb claro de neu 
et veig de bell nou
el negre de l'ull.

RICARD M. PINYOL
Abelles i Oblit, 2006