''O els gavians argentats 
ratllant els vidres i bevent-se  
l'aire, fins ara no fa gaire 
al fons de tot d'aquest aquari 
ple de buit, com els cingles 
de Lowry i les vies d'altri. ''

1
/6
XXVI

Avui, no vull dir res del dia: 
que ho facin els llums 
com llamps clavats a la badia 
i els palangrers escant la vida, 
lluny. O els gavians argentats 
ratllant els vidres i bevent-se  
l'aire, fins ara no fa gaire 
al fons de tot d'aquest aquari 
ple de buit, com els cingles 
de Lowry i les vies d'altri. 

GABRIEL PLANELLA
Roda, 1992