''El meu paisatge és un jeroglífic
i tu pretens desxifrar-me,
amb aires d’egipci.''

1
/1

El meu paisatge és un jeroglífic
i tu pretens desxifrar-me,
amb aires d’egipci.

SíLVIA PONS
,