''Un cos bell i curull de vida
pot no ser port del teu desig.
Sempre serà però alimara
del port més teu.''

>
Cos bell
1
/1
Cos bell

Un cos bell i curull de vida
pot no ser port del teu desig.
Sempre serà però alimara
del port més teu.

ANTONI PRATS
Llibre de Benimaquia, 2006