''DESIG, espectres i odi devoren l'horitzó. 
L'escriptura és l'única existència. 
Ni això!''

>
Vendaval
16
/17
Vendaval

DESIG, espectres i odi devoren l'horitzó. 
L'escriptura és l'única existència. 
Ni això!

*

QUAN ja no existirà la mar, 
l'orgue de Bach no podrà substituir-la, 
ni cap cançó de Purcell, el desig. 
Ni Bach ni Purcell, tanmateix, 
no podrà substituir-los Déu.

JOSEP BALLESTER
La mar, 1997