''A Vauxhall hi ha una petita granja
voltada de càmeres que vigilen
dues vaques que masteguen gespa
i rumien l’estratègia...''

1
/1
007

               Per a l’Annabel Haynes

A Vauxhall hi ha una petita granja
voltada de càmeres que vigilen
dues vaques que masteguen gespa
i rumien l’estratègia que,
atesa la posició del sol,
la rotació de l’orbe terrestre
i la seva relació amb l’ombra
de la morera els proporcionarà
més hores de migdiada a la fresca.

JèSSICA PUJOL DURAN
Donzelles de l'any 2000, 2013