''Ha plogut i no fa vent.
La terra es vesteix de nit,
i dins la fosca ha sortit
a pasturar lentament.''

1
/5
Borrador

Ha plogut i no fa vent.
La terra es vesteix de nit,
i dins la fosca ha sortit
a pasturar lentament.
Passeja amb gest indolent
sa caseta pel redol,
i quan passa el caragol
sobre una branca de mata,
deixa una estela de plata
que brilla al llum del farol.

VICTORIà RAMIS D'AYREFLOR
De petites subtileses i encara més coverbos, 1980