''Si te besa el sol ardent
brilles com joia daurada,
imatge clarificada
de l'amor d'humana arrel,
perquè fas dolça la mel
i tens aspra la picada.''

2
/5
A una abella

Gentil abella brunzent,
avionet de jugueta,
que vas volant per la pleta
dins l'espai que t'obri el vent.
Si te besa el sol ardent
brilles com joia daurada,
imatge clarificada
de l'amor d'humana arrel,
perquè fas dolça la mel
i tens aspra la picada.

VICTORIà RAMIS D'AYREFLOR
De petites subtileses i encara més coverbos, 1980