''         e       n
      p e       n s
   o p e       n s i
n o p e       n s i s
   o p e       n s i
      p e       n s
         e       n''

>
Propaganda subliminal
1
/1
Propaganda subliminal

"Ans fora mortz si.l pesamen no fos"
                   (Cerverí de Girona)

         e       n
      p e       n s
   o p e       n s i
n o p e       n s i s
   o p e       n s i
      p e       n s
         e       n

SALVADOR REUS BELMAR
La soledat del minotaure, 1988