''I de llavors ençà
La llengua han perseguit
Dictadors mals d’oblidar
Presidents que ens han traït
I de llavors ençà
La llengua han perseguit''

>
Conqueridor
6
/10
Conqueridor

Des de lo conqueridor
Parlam clar i en català
Fins que el primer Borbó
Arribà per emprenyar
Des de lo conqueridor
Parlam clar i en català

Per decret va prohibir 
Que xerràssim mallorquí
Felip Vè decidí 
Nova Planta introduir
Per decret va prohibir 
Que xerràssim mallorquí

Lo Gran General Consell
Ben de pressa suprimí
I de Madrid van venir
Recaptadors amb fusell
Lo Gran General Consell
Ben de pressa suprimí

I de llavors ençà
La llengua han perseguit
Dictadors mals d’oblidar
Presidents que ens han traït
I de llavors ençà
La llengua han perseguit

 

TONI ROIG
, 2004