''En la nit
condemnat
al record
de la llum.''

2
/2

En la nit
condemnat
al record
de la llum.

PERE ROSSELLó
El temps llençat al pou, 2004