''Àngel, en canvi, escriu
millor que besa.
I besa bé, no et penses.
Versos i besos són igualment mordaços
però conté millor la ploma
que les dents.''

>
Comentaris d'estil, entre poetes
6
/6
Comentaris d'estil, entre poetes

Per un bes em dedicares un poema.
T'agraesc les dues coses
encara que no valguen el mateix.
Amic, beses molt bé,
però no saps escriure
                                  * * *

Àngel, en canvi, escriu
millor que besa.
I besa bé, no et penses.
Versos i besos són igualment mordaços
però conté millor la ploma
que les dents.

ENRIC SòRIA
Varia et memorabilia, 1988