''     Serà com ara:
somnis, amics, l’amor, els llibres,
tot a mig fer.
I faltaran només minuts
per la sortida.''

>
Tot pot canviar, sempre
1
/1
Tot pot canviar, sempre

     Serà com ara:
bosses, papers, sabates, roba
pertot arreu
i la maleta, encara buida,
damunt del llit.

     Serà com ara:
somnis, amics, l’amor, els llibres,
tot a mig fer.
I faltaran només minuts
per la sortida.
 

JAUME SUBIRANA
Pel viure extrem, 1984