''Aquesta breu història 
és feta de finals; 
sempre el darrer, 
sempre mai més. 
Aquesta nostra història, 
sempre al llindar  
de l'última represa.''

3
/5

[El temps, hem dit, 
ja nevarà damunt tots els relleus 
que hem estimat.]

Aquesta breu història 
és feta de finals; 
sempre el darrer, 
sempre mai més. 
Aquesta nostra història, 
sempre al llindar  
de l'última represa.

[ 'últim carrer -hi haurà un final?-, a quina plaça dóna?]

VíCTOR SUNYOL
Quadern del bosc, 1999