''El mar és la música, és el ritme 
a què ens acompassem sense adonar-nos-en. 
Com l'amor, potser... 
Llavors es tracta de tornar a començat.''

>
Remors
1
/1
Remors

El mar, com el foc o la pluja, 
acompanya l'home aquestes nits de densa lectura 
en què tot és ja fosc i irreverent. 
De tant en tant se n'adona. 
El mar és com un coixí 
on ell recolza alguna idea. 
Llavors se l'enduu 
i la bressa; la torna nova, 
canviada, potser més clara o més neta... 
El mar és la música, és el ritme 
a què ens acompassem sense adonar-nos-en. 
Alguna rialla ho trenca tot, però. 
Llavors es tracta de tornar a començat. 
El mar és la música, és el ritme 
a què ens acompassem sense adonar-nos-en. 
Alguna rialla ho trenca tot, però. 
Llavors es tracta de tornar a començat 
El mar és la música, és el ritme 
a què ens acompassem sense adonar-nos-en. 
Com l'amor, potser... 
Llavors es tracta de tornar a començat. 

ÀLEX SUSANNA
,