''Nit estrellada, nit serena,
nit amorosa, tan amena,
     qui no t'ha vist,
     per ell só trist!''

1
/1

Al murmuri de tes rieres,
al dolç xiu-xiu dels faigs, dels polls,
dels castanyers, de les sureres,
al cant dels grills en los rostolls,
quin pler, quina delícia m'era,
mirar ta nit, per temps suau,
sembrant dels estels l'arenera
sobre el desert de ton cel blau!
Nit estrellada, nit serena,
nit amorosa, tan amena,
     qui no t'ha vist,
     per ell só trist!

PERE TALRICH
,