''La dona es desdenya de qui l’adora;
m’ha plantat es mig del ball, sensa manyas:
som quedat com es gat d’en Paracanyas.''

1
/1

Que.s fassi f. la Mussa traydora.
No som poeta ni endevinadero:
som un carabassero.
La dona es desdenya de qui l’adora;
m’ha plantat es mig del ball, sensa manyas:
som quedat com es gat d’en Paracanyas.
 

DOMINGO TOUS
, XIX