''El matí inflama la ginesta...
La consigna s'estén de boca en boca:
"Tots volem habitar prop de la mar!"''

>
Homenatge a Joan Vinyoli
10
/13
Homenatge a Joan Vinyoli

Veig un gran foc.
Al bosc, als arbres
van caient d'un a un,
amb parsimònia.

Cada branca és una atxa
que il·lumina el pas,
ara desfet.

Les dones del rodal
han anat, totyes, a buidar
els pous i a escolar les cisternes.

A la cruïlla de la nit amb l'albada
l'alosa entreté debades el cant
del rossinyol.
El rou cendreja,
                       aclapara els badius!

El matí inflama la ginesta...
La consigna s'estén de boca en boca:
"Tots volem habitar prop de la mar!"

 

LLUíS URPINELL
March/Arthur, 1985