''A l'esquerra d'aquesta abundància fruital,
un ametller, agre i sense escapçar d'endarrere,
imita la posició arabesca d'una ballarina.''

>
Cloenda d'agost
1
/1
Cloenda d'agost

Entre les faldes espesses de la figuera,
un fruit vehement
toca de capoll l'aire que hi corre.
D'aquest esplet en surt un oratge
nodrit de sucre.
No més de dues poncelles
han mesurat l'abast d'aquest envit,
una per por de no caure,
exposada als espasmes que causa la calor.
A l'esquerra d'aquesta abundància fruital,
un ametller, agre i sense escapçar d'endarrere,
imita la posició arabesca d'una ballarina.
 

JAUME VICENS
Propagació de l'estiu, 2008