''Com branca tendra,
l'aucell jove s'enfila
pel teu cos púber.''

>
Pubertat
1
/2
Pubertat

Com branca tendra,
l'aucell jove s'enfila
pel teu cos púber.
 

LLORENç VIDAL
Estels filants (Haikais), 1991