"Canvia alguna cosa dintre teu,

com si ara et definira 

una nova escultura...."

1
/1
BLANC

Torna la llum. Tots els motors

de la casa comencen

el tràfec. Mou

el peó de la torre

i no esperes saluts. Mira sempre endavant:

ara tens el mirall de la peça enemiga. 

 

Hi ha tres dits de pantalla amb el teu tors

fantasmal. Colorins 

de confeti viatgen lents pel sostre.

 Cal netejar l’ampit de la finestra.

 

 Veus llunyanes, petjades veïnals. 

 

Canvia alguna cosa dintre teu,

com si ara et definira 

una nova escultura. 

IVAN BRULL I PONS
L'escala de grisos, 2019