"De la vida 

que és principi o força..."

3
/4

De la vida 

que és principi o força, 

que és final o besada en crepuscle, 

ser descambuixat paó en apassionada veritat. 

 

*

Els dies conformen l'alçada dels fills. 

I blanquegen els cabells orgullosos com déus.

VICENç CALONGE
Apassionada veritat, 2010