"El temps m’escriu nebuloses per la pell..."

2
/3

El temps m’escriu nebuloses per la pell.

Conjunt d’astres, matèria còsmica

que marca la meva topografia.

Sentir-te part de l’univers.

ANTòNIA MONROIG MONROIG
Inèdit, 2015