"Sóc la comare del sentit..."

3
/3

No sóc poeta.

 

Sóc l’individu

amb una responsabilitat

vers els mots entrelligant-se.

Sóc la comare del sentit.
Sóc la mare superiora

de l’atzar lèxic i gramatical.

 

Sóc 

persona

sensible.

ANTòNIA MONROIG MONROIG
inèdit, 2019