"el xiscleig de la tinta que cruix..."

>
Cruix
7
/10
Cruix

"Per les costes dels glifus

se sent, excitat,

el xiscleig de la tinta que cruix

quan, lasciva,

vesteix les mots..."

DAMIà ROTGER
Llestrescades, 2016