"Sempre barallats,

les terres i l’arrelam,

pel combat de l’aigua.

Trencar l’embalum de vida,

conquerir l’espai que és just?"

1
/4

Sempre barallats,

les terres i l’arrelam,

pel combat de l’aigua.

Trencar l’embalum de vida,

conquerir l’espai que és just?

JOAQUIM CANO
Tota flor sense cossiol, 2020