"Des de l’altura vibra el pes dels dies
com un llamp en la nit. Retornen veus
i fulgors i promeses. Sols l’oblit
vetlla el desgel, el pas sense fronteres..."

>
Davallament
3
/3
Davallament

Des de l’altura vibra el pes dels dies
com un llamp en la nit. Retornen veus
i fulgors i promeses. Sols l’oblit
vetlla el desgel, el pas sense fronteres.
Si vaig enllà retorno al gran origen.
Com un ocell que sempre vola en cercles,
caldrà viure o partir. Que baixi el cel.
 

LLUíS CALVO
L'espai profund, 2020