"Lo riu sempre és un altre, dixa passar 

cossos i núvols, tempestes i rames..."

1
/3
III

Lo riu sempre és un altre, dixa passar

cossos i núvols, tempestes i rames,

no fa cabal de lluïssors ni fosca,

no emulsiona les ombres, no les vetla,

només imanta imatges,

escolta les remors dels verns i els freixes,

les filigranes que fa la llum en l'aigua.

RICARD M. PINYOL
Arrels d'aire, 2021