"fer dels teus mots un grumoll primigeni

que ho permeti explicar / tot..."

>
la constatació
2
/3
la constatació

fa temps que reculls tots els pecats

en un cistell de vímet que es forada / i s’escola 

l’aigua cap als peus / i els rega

amb el cor esbatanat / i vols

fer dels teus mots un grumoll primigeni

que ho permeti explicar / tot.

POL GUASCH
Tanta gana, 2018