"A penes l’oblit entre dos punts,

l’amor."

1
/4
Oblit

A penes l’oblit entre dos punts,

l’amor. I sota el cel

la teva efígie nítida, fondejada

en un miratge; l’alba, en flames,

fuig dels meus desitjos: encara, 

al tou dels dits, la llavor del fruit

m’enganya, entre la roca i l’aire, 

a cada nova onada. 

JORDI SOLà COLL
Ulls de glaç, 2017