"llavor dins

la clofolla, avança l’esperit a la intempèrie:

això és un home..."

>
Això és un home
2
/4
Això és un home

Camins de cendra, terra al sòl clavada,

com clavat es troba l’ésser que camina

sobre un erm cosit a nafres: llavor dins

la clofolla, avança l’esperit a la intempèrie:

això és un home,

       sota el torb i la tempesta,

parracs de llum es manifesten.

JORDI SOLà COLL
Ulls de glaç, 2017