"la llum del bosc en l’obagor. ira

i presagi en el pou 

de la nostàlgia..."

4
/4

La ira en tu. el símbol del camí. 

la llum del bosc en l’obagor. ira

i presagi en el pou 

de la nostàlgia -té

molts anells l’arbre 

de la vida, i tu dols

el cop de l’aixa en el combat.

digues causa justa.

el cor partit en dos.

l’aresta de l’arrel a l’alba. 

JORDI SOLà COLL
Ira, 2019