"La protesta enfurida d’una pell erma

i la penetrant voracitat d’un voraç silenci

que pels segles dels segles he d’adorar..."

>
POSTAL DE L'INSTITUT
11
/11
POSTAL DE L'INSTITUT

Queden molt lluny la Mort de Déu i Nietzsche.

Queda molt lluny la il·lusió de creure’m invencible,

creure’m fugisser dels anys i dels rostres ferits,

talment virons devorant el damnatge de l’odi

o la cal·ligrafia turbulenta d’aquest precís instant.

Queda tot el no-res del teu ubèrrim adéu.

La protesta enfurida d’una pell erma

i la penetrant voracitat d’un voraç silenci

que pels segles dels segles he d’adorar

amb l’estigma de dogmes pagans i apòcrifs.

Queda el fulgor d’aquelles mans enllaçades

sota el vestigi rònec d’una filosofia aperduada

en la reincident neciesa d’encalçar el vent.

Queda el meu sacrifici pel teu record. 

PERE JOAN MARTORELL
Breviari de la cendra, 2001