"Com el pinyol en la llavor
la foscor en la paraula..."

>
DARRERA CLÀUSULA DEL TESTAMENT
1
/2
DARRERA CLÀUSULA DEL TESTAMENT

Doncs el que no es diu
és l’únic que caldria haver dit
i el que es guarda en silenci
és el que sembrem en la memòria
i és sembra-eterna
Dic tot això –diu–
sabent que només el que
no s’ha esmentat aquí
perdurarà
i serà retingut per la memòria
esporuguida sense noms.
Com el pinyol en la llavor
la foscor en la paraula
que només pot sadollar
el quall de la memòria.

 

Traducció de Mateu Coll

TERE IRASTORTZA
,