"el temps per un film experimental basat en la nostra
història en la seva versió sense subtitular..."

1
/1

En aquest nou episodi tinc la sort de tornar-me a trobar
fora d’un avenc
Però suspesa sobre uns pilars damunt del buit, la tècnica
vocal no és suficient


La frase pronunciada en ocasió d’un discurs mai retrobat
no ajuda a clarificar la intenció
Parlarem així de frase presomnambòlica, com les noietes
posseïdes les veus de les quals de sobte esdevenen
cavernoses i esfereïdores


La mecànica sobrenatural de les nostres sessions d’encaix
no és solament teixit d’òrgans
Perquè si el que es vol és transcriure el so dels nostres
enjogassaments, els crits es divideixen entre riures i
clamors que deixen perplex


Després d’haver fugit pel bosc en combinació New Age
heu-me aquí retornant vers tu que debutes al teatre amb
una carrera de mèdium, fabriques màquines per recuperar
el temps per un film experimental basat en la nostra
història en la seva versió sense subtitular


Res no està a punt per ara
Em retrobo oïdora de sonoritats tan imprecises com
uns ectoplasmes

 

Traducció d'Antoni Clapés

SANDRA MOUSSEMPèS
Cinéma de l’affect, 2020