"de nou
i tot torna a
                             produir-se..."

1
/1

de nou
i tot torna a
                             produir-se
                                                                a poc a poc
començam
a sentir
                                                                                                   batem
                                                                                                   la nostra carn
altre cop
se separa
                                                                                                    això
                                                                                                    feim
                                                          la realitat
                                                                              tot comença per
als cans i per a mi tornam estar damunt aquest tros de terra

 

 

Traducció de Mateu Coll

LOLA NIETO
Tuscumbia, 2016