"Fa fred dins la meva ànima
és romàntic i desuet..."

>
Fantasma
1
/2
Fantasma

Fa fred dins la meva ànima
és romàntic i desuet.
Jo
hauré agafat la nau a Grècia.
A Santorí hauré relliscat
sobre l’esquena d’un ase
avall fins a la mar.
Hauré penjat el meu llum
a la branca d’una olivera.
I en una casa blanca
hauré estimat pescadors espirituals
i monjos exclaustrats.

 

Traducció d'Albert Mestres

AURéLIA LASSAQUE
Perquè cantin les salamandres,, 2017