"Visca la basca que ens ve quan s'apinya 
un avalot de vailets embalats 
i l'abraçada abrasiva!"

3
/3

Visca la basca que ens ve quan s'apinya 
un avalot de vailets embalats 
i l'abraçada abrasiva! 

Que el sigil del mastegot 
catapulti els combustibles: 

Visca els esgarriacries 
i l'astúcia dels belitres! 
I que salti el forrellat! 
Que s'hi revolti l'abisme 
i es posi de cap-per-'vall! 
Que els querubins camorristes 
alabin la babalà! 
Que els rebecs irreductibles, 
l'escòria que es reivindica 
i els pàries sens dinastia 
plorin de felicitat! 
Que els jocs de bufoneria 
siguin la regla oficial! 
Que no hi hagi jerarquia 
més enllà de l'harmonia 
d'una gran massa coral! 

Visca el bufet de can Pixa! 

Visca l'infant depravat! 

Visca el període 
que ens ha estat donat!

JOSEP PEDRALS
Confessió del goliard, 2022