"Manquen el risc de la intempèrie 
i el foc d'un cometa transcendent."

>
Casa / Cometa
1
/2
Casa / Cometa

Hi ha de tot i molt, aquí, 
i tot és bo, bell, confortable: 
les parets i la teulada segures, 
els mobles sòlids, el rebost ben ple, 
ni massa miralls ni massa pocs, 
corrioles per fer pujar i baixar 
les passions segons les ànsies 
o d'acord amb les necessitats, 
bromes per drenar ferides, 
biblioteca i farmaciola, 
l'ídol d'un desig memoritzat... 

Hi ha de tot i molt, aquí, 
i tot és bo, bell i confortable, 
net, consuetudinari, perfecte: 
d'una felicitat quasi esfèrica. 

Manquen el risc de la intempèrie 
i el foc d'un cometa transcendent.

PERE ANTONI PONS
Dilema d'energies, 2022