"Tornarem allà d'on ens expulsaren 
molt abans de la primera expulsió."

>
Expulsions
2
/2
Expulsions

Expulsats de la terra on arribàrem 
després de la primera expulsió: 

on anirem, ara?, dins quin clot?, 
davall quin pont?, damunt quin toll? 

Tornarem allà d'on ens expulsaren 
molt abans de la primera expulsió.

PERE ANTONI PONS
Dilema d'energies, 2022