"la fam 
del crit 
ressec 
que destria 
violències"

2
/3
Roca

ROCA 

o vent 
que pot ser doll 
que descavalca o fúria 
huracà 
que despentina terres 
erms 
gastats abans de l'acte 
que pot imaginar 
racons presons 
vitals 
terrors 
ocults 
que pot esdevenir 
mirall 
d'un oceà a distància 
que pot ser mineral absent 
la fam 
del crit 
ressec 
que destria 
violències 
i instal·la 
cotons 
tous 
en els cims 
de les muntanyes negres.

NúRIA BUSQUET MOLIST
Làpida, 2022