"Terra-pedra inflada 
que esmicola el buit de contra 
contra tot 
el vent de contra."

3
/3
Lloses

LLOSES Campanar-escala del món 
que t'escalfa. 
Terra-pluja 
que arrossega el llit 
dels rius. 
Home, 
adob de fades 
abat-mascle del campanar-paret. 

Terra-pedra inflada 
que esmicola el buit de contra 
contra tot 
el vent de contra. 
Home-floc que anorrea 
turons-sots 
i demoleix muralles. 

Rius 
que s'han perdut, assolats per les armes, 
veus 
tan callades. 
Com un pare. Com un pare. 
Toc de difunts. 

Campanar-escala del món 
sense campanes. 
Batallades de carranca.

NúRIA BUSQUET MOLIST
Làpida, 2022