"Passat d'amor elèctric. 
Record de tacte orgànic. 
Jovent amb pols estàtic."

1
/2

Surant al cocó que forma la riera 
al seu pas entre tres teixos, 

un ferreret mort. 

Trencats els plàstics del cos 
i amb l'ànima viva a ulls dels ratolins, 

un vell ordinador. 

Penjat al sostre esbocat de la finca 
en runes enfront casa els pares, 

un jove al·lot mort. 

Passat d'amor elèctric. 
Record de tacte orgànic. 
Jovent amb pols estàtic.

EDUARD BAGUR
Un món nou, 2022