''La teva falda, 
jardí de Primavera, 
el vent enlaira 
i jo, sorprès, et mir, 
crid al vent que t'estim!''

1
/22

La teva falda, 
jardí de Primavera, 
el vent enlaira 
i jo, sorprès, et mir, 
crid al vent que t'estim! 

VICENç CALONGE
Rere el finestrell, 1996