''el cel brillant els vidres 
els ulls darrera els vidres 
de genolls al sofà els colzes''

1
/61
4

trèmul refús il.lús 
translúcid infatigable 
lleuger un esbarzer ple 
de móres negres vermelles 
el camí polsós el pardal 
salta salta 
                roja la galta 
el cel brillant els vidres 
els ulls darrera els vidres 
de genolls al sofà els colzes  
a l'ampit 
               salta salta 
trèmul refús inexplicable

ALBERT RàFOLS-CASAMADA
Signe d'aire, 1976