''Una llengua no serveix
només per comunicar.
Una llengua defineix
un món i el seu tarannà.''

>
Com una obra mestra
1
/22
Com una obra mestra

Les mans cerquen el contacte
amb les paraules de fang
i en elles troben el tranc
per esculpir un món exacte.
El torn que gira compacta
el temps d'ara amb el d'abans.
I els parlants, com a artesans,
afaiçonam una mostra
d'un petit món, que és tan nostre
que el podem tocar amb les mans.

Una llengua no serveix
només per comunicar.
Una llengua defineix
un món i el seu tarannà.

MARIBEL SERVERA
Inèdit, 2014