''Simplement, una visió esperançadora.''

1
/1
   
ANDREU TERRADES
Unifruit bananas, 1982