"sóc una roca
i amb ronc udol..."

>
Mot/ets
1
/1
Mot/ets

el foc sufoca
el cor badoc
seràs la roca.
morint en moc

sóc una roca
i amb ronc udol
quan no pertoca
sóc un cudol

PERE CíSCAR
Anit sempre, 2017