''Les batalles de tamaragues són una de les diversions de carnaval. 
Les noies duen garlandes de tamaragues per la primavera. 
El mot tamaraga significa flor.''

>
Poema
16
/177
Poema

Sempre les tamaragues han merescut l'admiració de la humanitat. Les dones tracen a les portes de les cases ratlles blanques amb tamaragues. Els poetes diuen que quan una dona riu li cauen tamaragues de la boca. Els amants de tots els països han adoptat les tamaragues com a missatgers fidels. Els poetes treuen de les tamaragues un gran nombre de comparacions i d'imatges. I hi ha llibres que expliquen el llenguatge de les tamaragues per a ús dels enamorats. En cap país no celebren una festa sense que hi figurin com a element important les tamaragues. Les batalles de tamaragues són una de les diversions de carnaval. Les noies duen garlandes de tamaragues per la primavera. 
El mot tamaraga significa flor.

JOAN BROSSA
U no és ningú, 1950